Navigace

Obsah


Obecně závazné vyhlášky

Ostatní dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Ochranné opatření_Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým,středním, vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy platné s účinností od 11.10.2021 11.10.2021
Program 11. Zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje dne 18.10.2021 08.10.2021 18.10.2021
Změna ochranného opatření - Stanovení podmínek pro vstup na území ČR s účinností od 30.9.2021 01.10.2021
Mimořádné opatření - Omezení maloobchod.prodeje a služeb s účinností od 30.9.2021 29.09.2021
KOTLÍKOVÉ DOTACE pro Karlovarský kraj pro nízkopříjmové občany 21.09.2021 31.12.2021
Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy 15.09.2021 31.12.2022
Změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest platné s účinností od 31.8.2021 31.08.2021
Ochranné opatření_Omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 23.8.2021 do odvolání 19.08.2021
Stručná informace k novému zákonu o odpadech platného od 1.1.2021 10.02.2021
Ceny pro vodné a stočné pro rok 2021 03.12.2020 01.01.2022
Cena stočného pro rok 2021 23.11.2020
Nařízení mimořádného opatření CHEB 21.09.2020
MV ČR ; pokyn pro obce E 17.03.2020 18.03.2023
Svozové dny tříděného odpadu 2020 16.01.2020
CENÍK SLUŽEB ZA SVOZ TKO 2020 31.12.2019
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy MZ 10.12.2019 31.12.2022
Oznámení o podpoře - oprava MK Odrava 28.11.2019
Zdroje rizik ve správním obvodu obce Odrava E 25.09.2019 26.09.2022
Změny ve vydávání obč.průkazů od 1.7.2018 26.03.2019
GDPR 25.05.2018
Oznámení o podpoře projektu Karlovarským krajem 13.12.2017
Informace pro veřejnost 06.12.2016

Pozemkový fond ČR

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Nabídka nepronajatých pozemků 02.11.2020

Stavební úřad a odbor životní prostředí

Rozpočet obce

DSO, MCH, KAMENNÉ VRCHY

Poskytování informací občanům dle zákona č.106/1999 Sb.