Navigace

Obsah


Obecně závazné vyhlášky

Ostatní dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Mimořádné opatření_Zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 24.9.2020 do 7.10.2020 24.09.2020 07.10.2020
ČEZ - Upozornění (výzva) k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů do 15.11.2020 23.09.2020 15.11.2020
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 9.10.2020 - Odrava 21.09.2020 09.10.2020
Nařízení mimořádného opatření CHEB 21.09.2020
Sdělení MZ_Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy COVID-19 od 21.9.2020 21.09.2020
Ochranné opatření_Omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 21.9.2020 do odvolání 21.09.2020
Mimořádné opatření_Nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 18.9.2020 18.09.2020
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů dne 2.-3.10.2020 17.09.2020 03.10.2020
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 5.10.2020 - Odrava 15.09.2020 05.10.2020
Mimořádné opatření_Izolace a karanténa s účinností od 1.9.2020 do odvolání 25.08.2020
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů ve dnech 2.10.-3.10.2020 18.08.2020 03.10.2020
Mimořádné opatření_Zákaz a omezení hromadných akcí nad 1000 osob s účinností od 4.7.2020 do odvolání 07.07.2020
Mimořádné opatření_Omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 1.7.2020 01.07.2020
MV ČR ; pokyn pro obce E 17.03.2020 18.03.2023
Svozové dny tříděného odpadu 2020 16.01.2020
CENÍK SLUŽEB ZA SVOZ TKO 2020 31.12.2019
Cena stočného pro rok 2020 19.12.2019
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy MZ 10.12.2019 31.12.2022
Ceny pro vodné a stočné pro rok 2020 28.11.2019
Oznámení o podpoře - oprava MK Odrava 28.11.2019
Zdroje rizik ve správním obvodu obce Odrava E 25.09.2019 26.09.2022
Změny ve vydávání obč.průkazů od 1.7.2018 26.03.2019
GDPR 25.05.2018
Oznámení o podpoře projektu Karlovarským krajem 13.12.2017
Informace pro veřejnost 06.12.2016

Pozemkový fond ČR

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Nabídka nepronajatých pozemků 05.08.2020

Rozpočet obce

DSO, MCH, KAMENNÉ VRCHY

Poskytování informací občanům dle zákona č.106/1999 Sb.