Odrava - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - ČEZ Distribuce - Upozornění pro občany k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

ČEZ Distribuce Upozornění k odstranění a okleštění stromoví ze dne 12.10.2022.jpg (494.35 kB)

ČEZ Distribuce, a.s.
Upozornění pro občany k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ze dne 12.10.2022

ČEZ Distribuce, a.s. ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění, vyzývá tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., jakožto provozovatele distribuční soustavy.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 metry. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (vzdálenost se řídí ustanovením § 46 odst. 3 energetického zákona, v platném znění).

Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního klidu a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Více informací včetně videonávodu k bezpečnému provedení ořezu stromoví najdete na jejich internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/orezy .

Zodpovídá: Správce Webu