Menu
Obec Odrava
ObecOdrava

Vážení občané,

ve středu dne 29.5.2024 je obecní úřad v Odravě pro veřejnost otevřen pouze do 14:00 hodin.

Děkujeme za pochopení.

Ztráty a nálezy

Ztráty a nálezy dle nového občanského zákoníku

Pravidla, jak postupovat při nálezu věci či ztrátě věci, jsou stanovena § 1051 až 1065 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů.

Občanský zákoník rozlišuje mezi věcí opuštěnou, ztracenou a skrytou. Zatímco určení, že se jedná o nález věci skryté (věc, která byla např. zakopaná či zazděná), obtíže nečiní, v praxi může docházet k problémům při určování, jestli se jedná o věc opuštěnou nebo ztracenou.

Rozdíl mezi opuštěnou věcí je v úmyslu jejího vlastníka věc dále vlastnit či nikoliv.

Opuštěnou věcí je movitá věc, pokud je okolností zřejmý vlastníkův úmysl se věci zbavit nebo se o ni vlastník nezajímá déle než 3 roky. Za opuštěnou se bez dalšího považuje movitá věc, která měla pro vlastníka zřejmě jen nepatrnou hodnotu a byla zanechána na místě přístupném veřejnosti (např. na ulici či v praku). Opuštěná věc je věcí bez vlastníka (tzv. věc ničí) a každý si ji může přivlastnit (např. odložené noviny), nebrání-li tomu zákon nebo právo jiého na přivlastnění věci.

Ztracená věc je naopak věc, kterou její vlastník pozbyl neúmyslně. Ztracená věc stále patří jejímu původnímu vlastníkovi.

Existuje-li pochybnost, zda jde o věc ztracenou nebo opuštěnou, vychází se z předpokladu, že si každý chce své vlastnictví spíše podržet a že nalezená věc není opuštěná, ale věc ztracená.

Předmětem agendy nakládání s nálezy jsou proto pouze věci ztracené, které ještě mohou sloužit svému účelu, nejsou zjevně nefunkční nebo poškozené, mají určitou objektivní hodnotu, případně je z povahy ztracené věci zřejmé, že může mít subjektivní hodnotu pro toho, kdo ji ztratil.

Smyslem právní úpravy nálezů je tedy umožnit prostřednictvím města vlastníkům ztracených věcí opětovný úplný výkon jejich vlastnických práv.

Předmětem agendy nakládání s nálezy nejsou:

- věci opuštěné

- věci, které pro své poškození či zjevnou nefunkčnost nemohou sloužit k účelu, ke kterému sloužit  mají

- věci, které rychle podléhají zkáze - potraviny, krmivo, apod..

- věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé a jiný odpad

Pokud víme, kdo věc ztratil, je naší povinností mu ji vrátit. Ten, kdo věc ztratil, nemusí být vždy vlastníkem, může to být třeba nájemce nebo vypůjčitel. Nálezce má, v souladu s příslušným ustanovením Občanského zákoníku, právo na náhradu nutných výdajů a na nálezné.

Pokud nevíme, komu věc vrátit, mohou nastat dva různé případy.

Můžeme odevzdat věc provozovateli zařízení (nádraží, úřad, vlak, autobus, nemocnice, nákupní střediska), ve kterém jsme ji našli. Těmto provozovatelům jiné právní předpisy ukládají, jak mají postupovat, apokud ne, je jejich povinností chovat se jako nálezce podle občanského zákoníku. Např. najdete-li na nádraží zapomenutou tašku, nemusíte s ní chodit na městský úřad/obecní úřad, ale postačí, předáte-li ji na příslušné místo v nádražní budově.

Pokud jsme věc nalezli mimo taková zařízení, musíme nález oznámit obci, na jejímž území byla věc nalezena, a to do 3 dnů od nálezu.

Oznámení o nálezech na území obce Odrava jsou přijímána pracovnicí podatelny obecního úřadu Odrava nebo starostkou obce.

Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu na Obecním úřadu Odrava.

Obec nález zveřejní obvyklým způsobem a rozhodne, jak bude nalezená věc uschována. Pokud je to vhodné a nálezce s tím souhlasí, může obec rozhodnout, že nález bude uschován u něho. Obec nález vyhlásí na úřední desce.

Pokud se o věc přihlásí ten, kdo ji ztratil, nebo její vlastník do 1 roku od vyhlášení nálezu, věc nebo výtěžek z prodeje věci se mu vydá včetně plodů a užitků, po odečtení nálezného a nákladů vzniklých s její úschovou.

Pokud se o věc nikdo nepřihlásí do 1 roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, město, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel (tedy brát z ní plody a užitky). V případě nálezu v penězích jej mohou jen užívat; to platí i o strženém výtěžku za prodej věci ve veřejné dražbě. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc, po zaplacení nákladů vynaložených s úschovou a nálezného.

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nebude nálezce, město, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci či výtěžku, tzn. stává se vlastníkem věci a po této době může tedy město/obec předmětnou věc i prodat.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENNÁLEZU ZDE:

Oznámení - vyhlášení nálezu věci _ Obec Odrava.docx Typ: DOCX dokument, Velikost: 59.3 kB (vyvěšeno dne 18.4.2024)

Oznámení - vyhlášení nálezu věci _ Obec Odrava_2.část.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 828.37 kB (vyvěšeno dne 21.5.2024)

 

Úřad obce

Překlad (translations)

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Geoportál

mapy

Územní plán

uzemni plan

Sociální sítě

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1
1
2

Aktuální stavy toků

29.5.2024 18:50

Aktuální výška:

48 cm

29.5.2024 18:50

Aktuální výška:

113 cm

29.5.2024 18:50

Aktuální výška:

127 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Horka normální
LG Cheb normální
LG Jesenice normální

Facebook

facebook